google-site-verification=2kJ4Qs-yWrkfV_wpesOY0Yn34W6GdYO2MGUFTLq9-Fg
top of page

Ubezpieczenia komunikacyjne, OC, AC, NNW, Assistance - Wrocław – Rawicz

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - NNW

Samochód

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest formą ubezpieczenia, obejmującą ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Zapewni świadczenie finansowe w razie urazu ciała podczas wypadku komunikacyjnego lub pozwoli zabezpieczyć rodzinę w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW jest:
- Dobrowolne
- Zawierane na 12 miesięcy
- Gwarantuje wypłatę świadczeń pieniężnych
- Niezależne od pozostałych ubezpieczeń

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego. Polisę ubezpieczeniową NNW można wykupić w różnych wariantach cenowych i z różną sumą ubezpieczenia od 5000 do 100000 zł.

W zależności od pakietu odszkodowania NNW może pokryć m.in.:
- pomoc medyczna
- pobyt i opiekę w szpitalu
- rehabilitację
- refundację leków
- pomoc finansową w przypadku czasowej niezdolności do pracy
- pomoc finansową w przypadku całkowitej niezdolności do pracy

Zainteresowany/a?

Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą? Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

bottom of page