google-site-verification=2kJ4Qs-yWrkfV_wpesOY0Yn34W6GdYO2MGUFTLq9-Fg
top of page

REJESTRACJA POJAZDÓW

Rejestracja

Usługa rejestracji pojazdów jest dedykowana dla Klientów, którzy zakupili pojazd w kraju, lub za granicą i obawiają się formalności związanych z procedurami w Wydziale Komunikacji, czy Urzędzie Skarbowym. Nic dziwnego - spraw do załatwienia może być sporo: podatek akcyzowy, podatek PCC3, tłumaczenia, wymiana tablic oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli nie masz doświadczenia w sprowadzaniu pojazdów, łatwo popełnić błąd, który spowoduje przedłużenie całej procedury. Dla mieszkańców Rawicza, Wrocławia i okolic mamy specjalną ofertę. Pomożemy załatwić wszelkie formalności w urzędach, zajmiemy się także tłumaczeniami i oczywiście - przygotujemy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową.

Procedury

POZNAJ PROCEDURY REJESTRACJI POJAZDU

1.

Proces rejestracji pojazdu może przeprowadzić właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona,

2.

Na rejestrację pojazdu Klient ma 30 dni od daty zakupu pojazdu, lub sprowadzenia na teren RP,

3.

Na złożenie deklaracji w sprawie podatku akcyzowego mamy 14 dni od momentu wprowadzenia pojazdu na teren RP.

Dowiedz się, jakie są procedury rejestracji pojazdu w kraju i za granicą.

ZOBACZ ZAKRES USŁUG NASZEJ FIRMY

Usługi

MS Tomaszewscy oferują szeroki wachlarz usług związanych z rejestracją pojazdów

poinformujemy jakie dokładnie dokumenty będą niezbędne do przeprowadzenia procedury rejestracji pojazdu,

weryfikacja dokumentów,

przedstawimy wstępne koszty całej procedury oraz wysokości podatków,

załatwimy wszelkie niezbędne tłumaczenia dokumentów,

na podstawie pełnomocnictwa od Klienta będziemy go reprezentować w Wydziale Komunikacji i Urzędzie Skarbowym,

oferujemy dojazd do Klienta, jeśli jest taka potrzeba.

REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO W KRAJU - DOKUMENTY 

Rejestracja

faktura, umowa kupna-sprzedaży lub darowizny,

dowód rejestracyjny wraz z ważnym badaniem technicznym pojazdu,

karta pojazdu,

tablice rejestracyjne,

Zobacz jakie są wymagania związane z rejestracją auta zakupionego na terenie kraju.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Zakupiłem pojazd - ile mam czasu na jego zarejestrowanie?

Ostatnimi czasy, pandemia wywołała także w temacie rejestracji samochodów sporo kontrowersji. Pytania padają- czy i w jakim terminie należy to zrobić. Przerejestrowanie samochodu jest wymagane i obowiązkowe, od początku 2020 roku został wprowadzony przepis, wedle którego właściciel ma na przerejestrowanie pojazdu 30 dni. Jednak krótko po tym, w Polsce pojawił się koronawirus, który cały ten plan zburzył. Czas na formalności w Wydziałach Komunikacji wydłużył się do 180 dni. Od początku 2022 roku znów został przywrócony 30-dniowy termin. Od 1 lipca 2021 obowiązuje termin 60 dni na zgłoszenie nabycia, zbycia lub rejestracji. W zależności, kiedy doszło do transakcji, taki termin obowiązuje. Więcej informacji udzielimy telefonicznie lub e-mailowo, zapraszamy też na naszą stronę na facebooku.

Zakupiłem pojazd za granicą - w jakim terminie muszę zarejestrować auto?

W sytuacji samochodu sprowadzonego zza granicy ważna jest data przekroczenia granicy- czyli data sprowadzenia pojazdu na terytorium RP. Nie jest brana pod uwagę data zakupu, czyli data sporządzenia umowy kupna sprzedaży lub faktury. Od daty sprowadzenia pojazdu naliczają się terminy urzędowe, a za niedotrzymanie ich grożą kary, od 200-1000 zł. Od początku 2020 roku na rejestrację samochodu został wprowadzony 30-dniowy termin. Następnie był wydłużony do 180 dni. Od początku 2021 roku przywrócono 30 dni na rejestrację, a obecnie od 1 lipca 2021 roku obowiązuje 60-dniowy termin na rejestrację pojazdu.

Zakupiłem pojazd, ale jest uszkodzony - czy można jakoś wydłużyć termin rejestracji samochodu?

W sytuacji pojazdu zarejestrowanego już w Polsce, można zgłosić fakt zakupu, poprzez złożenie wniosku „zawiadomienie o nabyciu pojazdu”. Do wniosku należy dołączyć dowód rejestracyjny, umowę zakupu oraz kartę pojazdu. Często się zdarza, że zakupiony pojazd jest na tyle uszkodzony, że nie przejdzie pozytywnego badania technicznego, a co za tym idzie, nie będzie możliwości przerejestrowania pojazdu, gdyż do tego niezbędny jest dokument o dopuszczeniu do ruchu pojazdu od diagnosty. Fakt zgłoszenia nabycia pojazdu przez właściciela gwarantuje, że nie otrzyma kary za nieprzerejestrowanie pojazdu. Tym samym zyska czas na naprawę, bez żadnych konsekwencji.

Sytuacja się komplikuje jeśli pojazd jest sprowadzony zza granicy, nigdy niezarejestrowany w Polsce. Tutaj obowiązują bezwzględnie terminy urzędowe i nie ma żadnej możliwości na wydłużenie tego czasu. Obecnie jest to 60 dni na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego zza granicy, liczony od momentu wprowadzenia pojazdu na terytorium RP.

Podsumowując, jeśli sprowadzony pojazd jest uszkodzony, na jego naprawę i rejestrację właściciele mają tylko 60 dni. W przeciwnym razie należy liczyć się z karą od 200 – 1000 zł.

Zakupiłem pojazd niezarejestrowany na fakturę w polskim komisie - jakie terminy mnie obowiązują?

Właściciele komisów zwykle zaznaczają na fakturze jaka jest data sprowadzenia pojazdu na teren RP. Warto zwrócić na tę datę szczególną uwagę. Jeśli np. pojazd został sprowadzony 10 lipca 2021 roku, a zakupiony przez nas 10 sierpnia 2021 roku. Obowiązek rejestracji jest liczony od dnia 10 lipca, nie od dnia kiedy zakupiliśmy pojazd. Te i wiele innych kwestii rzadko są poruszane przy zakupie pojazdu. Warto skontaktować się z nami przed planowanym zakupem, tak by nie popełnić błędu i nie narazić się tym samym na dodatkowe koszty..

Kiedy muszę zarejestrować samochód po zakupie?

Na zarejestrowanie pojazdu zakupionego za granicą oraz na przerejestrowanie pojazdu obowiązuje termin 60-dniowy. W przypadku pojazdów zza granicy liczy się taka sprowadzenia pojazdu na teren RP, nie data zakupu.

Kiedy nie muszę przerejestrować samochodu?

Obecnie, istnieje możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu w Wydziale Komunikacji, dzięki temu nie ma konieczności od razu po zakupie rejestrować samochodu. Dotyczy to tylko samochodów już zarejestrowanych w Polsce, nie tych sprowadzonych zza granicy. Jeśli pojazd jest uszkodzony i nie przejdzie przeglądu technicznego, można tylko zgłosić nabycie. Potrzebne jest nam do tego dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dowód zakupu oraz wniosek. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji osobiście, drogą pocztową, lub poprzez pośrednika. Nasza firma świadczy usługi w kwestii rejestracji samochodów.

Czy można zarejestrować pojazd przez Internet?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Jeśli nie możesz osobiście udać się do Wydziału Komunikacji, zgłoś się do nas, chętnie pomożemy we załatwieniu wszelkich formalności.

Czy jest obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych?

Jeśli chcesz przerejestrować pojazd, a zakupiłeś go z obcymi tablicami rejestracyjnymi, tj. z innego powiatu, nadal jest obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych.

Gdzie można zarejestrować samochód?

Samochód należy zarejestrować w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, najczęściej wymagany jest także meldunek, choćby na pobyt czasowy. Można także zgłosić się do firmy pośredniczącej, która wszystkie formalności załatwi bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Co potrzebne do rejestracji samochodu?

Jeśli pojazd jest zarejestrowany w Polsce potrzebne są następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, tablice rejestracyjne, ważne badanie techniczne, ważne ubezpieczenie OC, wniosek.

Jeśli pojazd jest sprowadzony z zza granicy potrzebne dokumenty to: zagraniczny dowód rejestracyjny, zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego w Polsce, lub zaświadczenie od diagnosty potwierdzające ważność badania zagranicznego, tablice rejestracyjne, lub oświadczenie o ich braku, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, oświadczenie o bezpośrednim imporcie oraz o dacie sprowadzenia pojazdu do Polski.

Kiedy nie trzeba opłacać akcyzy?

Jeśli samochód został sprowadzony na teren RP niezbędnym będzie opłacenie akcyzy. Akcyzę zawsze płaci pierwszy importer samochodu do RP. Jeśli zatem, pojazd został zakupiony na fakturę w polskiej firmie zajmującej się handlem samochodami akcyza zostanie opłacona przez tę firmę. Jeśli pojazd został zakupiony za granicą na umowę kupna sprzedaży, lub fakturę akcyza pozostaje do zapłaty przez właściciela.

Kupiłem samochód w zarejestrowany w Polsce – jaki podatek w Urzędzie Skarbowym?

Od pojazdów zakupionych w Polsce na umowę kupna-sprzedaży należy odprowadzić podatek PCC-3. Jeśli pojazd jest zakupiony na fakturę- nie ma dodatkowych opłat w Urzędzie Skarbowym.

Podatek PCC-3- kiedy i w jakiej wysokości?

Podatek PCC-3 należy zapłacić w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, lub miejsca rozliczania się podatkowego. Jego wysokość to 2% od wartości pojazdu. Na złożenie deklaracji jest termin 14 dni od daty zakupu, a na zapłacenie podatku 30 dni. W Urzędach Skarbowych w Polsce obowiązują różne zasady co do wyliczania podatku. W niektórych brana jest pod uwagę wartość rynkowa pojazdu, w innych wartość, wpisana na umowie. Tę kwestię należy wcześniej ustalić telefonicznie w Urzędzie Skarbowym, w którym chcemy złożyć deklarację. Można też zgłosić się do nas- załatwimy wszystkie sprawy w Urzędzie Skarbowym w imieniu właściciela pojazdu.

Jak ma się akcyza w procesie rejestracji pojazdów?

Akcyza to podatek od niektórych rodzajów wyrobów. Na samochody osobowe, sprowadzone zza granicy również nałożony jest podatek. Osoba, która sprowadziła pojazd do Polski musi go uiścić w Urzędzie Skarbowym. W imieniu naszych Klientów składamy  deklarację AKCU, oraz wypełniamy wszystkie dokumenty i formularze w sprawie akcyzy. Podatek ten obliczany jest procentowo od wartości pojazdu 3.1% dla pojazdów o niższej pojemności, 18.6% dla pojazdów powyżej 2.0 l pojemności. Jeśli pojazd został zakupiony na fakturę w Polsce, właściciel zwolniony jest z zapłaty tego podatku, ponosi ten koszt firma, czyli bezpośredni importer. Warto uważnie złożyć deklarację AKCU, gdyż w przypadku zaniżonej wartości pojazdu, wobec rynkowej Urząd może poprosić o wyjaśnienie. W ostateczności mogą kryć się za tym dodatkowe koszty. Starannie wyjaśniamy kwestie związane z akcyza naszym Klientom, tak by procedura w Urzędzie Celno-Skarbowym przebiegła pomyślnie i bez żadnych komplikacji. Nasi Klienci mogą zlecić załatwienie całej procedury nam, tym samym nie muszą uczestniczyć w biurokracji.

Rejestracja

REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ - DOKUMENTY

Poznaj procedury rejestracji pojazdu zakupionego za granicą

dowód zakupu pojazdu, faktura lub umowa kupna-sprzedaży,

zagraniczny dowód rejestracyjny,

dokument potwierdzający wykonanie pierwszego badania technicznego pojazdu w Polsce,

zagraniczne tablice rejestracyjne (jeśli są w posiadaniu),

zaświadczenie potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego.

Rejstracja auta zza granicy
kontakt.jpg

Formularz kontaktowy

* Pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłaną wiadomość!

bottom of page