google-site-verification=2kJ4Qs-yWrkfV_wpesOY0Yn34W6GdYO2MGUFTLq9-Fg
top of page

Podatek od czynności cywilnoprawnych, deklaracja PCC-3- kiedy należy opłacić?

Podatek akcyzowy

Przerejestrowanie pojazdu to nie jedyny obowiązek, który spoczywa na posiadaczu nowo nabytego pojazdu.
Sytuacja jest najprostsza i w gruncie rzeczy najkorzystniejsza jeśli chodzi o koszty, jeśli pojazd jest zakupiony na podstawie polskiej faktury VAT. Obowiązek podatkowy spoczywa wtedy na sprzedającym, nie kupującym. Fakturę Vat możemy otrzymać jedynie od firmy, zajmującej się sprzedażą samochodów, np. komis, salon czy inny podmiot prowadzący firmę.
Jeśli pojazd zakupiony jest w Polsce (bez znaczenia, czy jest zarejestrowany w Polsce, czy za granicą) na właścicielu spoczywa obowiązek zapłacenia podatku  od czynności cywilnoprawnych, czyli tzw. PCC-3. Podatek ten wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania.
Artykuł 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że każdy kto zawarł umowę cywilnoprawną, czyli m.in. umowę kupna sprzedaży, zobowiązany jest złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty podatku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli zawarcia umowy. Wysokość podatku wylicza się procentowo, kwota każdego podatku  od czynności cywilnoprawnych to 2% wartości rynkowej pojazdu.

Przykład:
Samochód zakupiony za kwotę 10 000 zł, średnia wartość rynkowa, w oparciu o katalog wycen Eurotax 18 000 zł.
Wyliczenie podatku: 18 000-20%*=14 400
14400x2%=288 zł

14400 zł- podstawa opodatkowania
288 zł- wartość podatku
*Jeśli samochód jest w gorszym stanie, można zmniejszyć podatek, potrącając 20% od jego wysokości. Mimo to, często to i tak wyższa kwota niż ta, którą mamy wpisaną na umowie kupna sprzedaży.

Podatek akcyzowy, deklaracja AKC-US
Sprowadzając samochód na terytorium RP importer zobowiązany jest do opłacenia podatku akcyzowego, składając deklarację AKC-US, czyli deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Na dokonanie tych czynności importer ma 14 dni od momentu wprowadzenia pojazdu do Polski. Na zapłatę podatku jest 30 dni od momentu powstania obowiązku, czyli przekroczenia granicy z RP.
Podatek ten obliczany jest procentowo od wartości rynkowej pojazdu (podobnie jak z PCC-3, opisanym wyżej)
Progi podatkowe:
-pojazdy o pojemności do 2000 cm3- 3,1% wartości pojazdu
-pojazdy o pojemności powyżej 2000 cm3- 18,6%.
Jeśli pojazd został został zakupiony np. w Niemczech i był zarejestrowany za granicą- występuje obowiązek zapłaty akcyzy.
Jeśli pojazd został zakupiony w Polsce i był zarejestrowany za granicą- występuje obowiązek zapłaty akcyzy oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Do zapłaty podatku akcyzowego zobowiązany jest zawsze pierwszy importer, czyli ten kto wprowadził pojazd na terytorium RP
Jeśli sprzedaż niezarejestrowanego pojazdu nastąpiła na podstawie faktury VAT- akcyzę opłaca firma, nie osoba fizyczna, która ten pojazd nabyła.

Obowiązek akcyzowy występuje w przypadku sprowadzenia, wyłącznie, samochodów osobowych.
Nie oznacza to, że sprowadzając samochód ciężarowy nie musimy się zgłosić do Urzędu Celno-Skarbowego. Należy złożyć deklarację AKC-US w sprawie zwolnienia z akcyzy. Po wypełnieniu wniosku oraz dołączeniu zdjęć samochodu ciężarowego, którego sprawa dotyczy otrzymamy zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy. Dokumenty ten wymagany jest bezwzględnie przy rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji.

WAŻNE! Podatek nie jest obliczany na podstawie wartości z umowy, co jest często mylone. Mimo, że samochód został zakupiony po okazyjnej cenie i udało się zaoszczędzić przy zakupie pojazdu, podatek musi być odprowadzony od średniej wartości rynkowej danego pojazdu. Urzędnik ma prawo zakwestionować wartość odprowadzonego podatku i wezwać do zapłaty wyższego podatku. Jeśli podatnik się z tym nie zgodzi, może zostać powołany biegły rzeczoznawca, który określi dyskusyjną wartość danego pojazdu. Jeśli wartość będzie o min. 30% wyższa od wartości wskazanej w deklaracji- koszty rzeczoznawcy ponosi posiadacz pojazdu. Jeśli posiadamy pojazd o dużej wartości i chcemy znacznie zaniżyć wartość na deklaracji, z uwagi na uszkodzenia mechaniczne lub blacharskie- warto dołączyć już do składanej deklaracji kopię opinii biegłego rzeczoznawcy, co pozbawi sprawę wątpliwości i ewentualnych wezwań ze strony Urzędu Skarbowego do wyjaśnień.

Procedury

Procedura rejestracji pojazdu w kolejnych krokach:

1.

Czynność rejestracji samochodu czy innego pojazdu może być prowadzony przez właściciela auta lub każda inna osoba posiadająca jego upoważnienie.

2.

Na rejestrację samochodu jest czas 30 dni od momentu  zakupu auta, bądź też sprowadzenia na teren Polski.

3.

Uiszczenie deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego musi się odbyć w ciągu 14 dni od momentu, kiedy  pojazd zostaje wprowadzony na obszar RP.

Dowiedz się, jakie są procedury rejestracji pojazdu w kraju i za granicą.

ZOBACZ ZAKRES USŁUG NASZEJ FIRMY

Usługi

MS Tomaszewscy oferują szeroki wachlarz usług związanych z rejestracją pojazdów

przekażemy informację o dokładnych dokumentach, jakie będą konieczne do realizacji procedury rejestracji pojazdu,

sprawdzimy wszystkie dokumenty,

określimy wstępnie koszty całej procedury oraz wysokości podatków,

przygotujemy wszystkie wymagane tłumaczenia dokumentów,

działając na bazie pełnomocnictwa, będziemy go reprezentować przed Wydziałem Komunikacji i w Urzędzie Skarbowym,

w każdym momencie możemy dojechać do Klienta, jeśli jest taka potrzeba.

REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO W KRAJU - JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Rejestracja

dokument sprzedaży/zakupu tj. faktura, umowa kupna-sprzedaży lub darowizny,

dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne pojazdu,

karta pojazdu,

tablice rejestracyjne.

Zobacz jakie są wymagania związane z rejestracją auta zakupionego na terenie kraju.

Rejestracja

REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ - DOKUMENTY

Poznaj procedury rejestracji pojazdu zakupionego za granicą

świadectwo zakupu pojazdu, fv lub umowa kupna-sprzedaży,

zagraniczny dowód rejestracyjny,

dokument, który potwierdzi wykonanie 1-go badania technicznego pojazdu w Polsce,

zagraniczne tablice rejestracyjne (jeśli nimi dysponujemy),

zaświadczenie potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego.

Rejstracja auta zza granicy
kontakt.jpg

Formularz kontaktowy

* Pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłaną wiadomość!

bottom of page