Ubezpieczenia komunikacyjne, OC, AC, NNW, Assistance - Wrocław – Rawicz

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO- AC

Samochód

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie AC chroni nas od kradzieży, uszkodzenia całkowitego lub częściowego zniszczenia pojazdu. Polisa zawierana jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, po upływie tego czasu należy polisę wykupić na kolejny rok. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie. 

WARIANTY I CENY POLISY AC

Ceny

Polisę AC możemy wykupić w wariancie serwisowym, sieci partnerskiej lub kosztorysowym. 

Wariant serwisowy gwarantuje nam naprawę pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)- czyli po szkodzie zlecamy naprawę w serwisie, który to rozlicza się z firmą ubezpieczeniową na podstawie faktury, części są wymieniane na nowe, oryginalne. Nie musimy się martwić o to, że koszty naprawy przewyższą przedstawiony przez firmę ubezpieczeniową kosztorys, gdyż cała procedura odbywa się w formie bezgotówkowej. To najdroższa opcja AC, jednak gwarantująca najszerszy i najlepszy zakres. 

Wariant AC sieć partnerska gwarantuje naprawę w jednym z warsztatów współpracujących z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. PZU ma doskonale rozwinięta sieć naprawczą. To ponad 1000 zakładów naprawczych w całej Polsce, zarówno autoryzowanych jak  i niezależnych. Warsztaty te współpracują z PZU S.A. na podstawie zawartych umów. Każdy z nich gwarantuje klientom PZU S.A. szybką i profesjonalną naprawę uszkodzonego pojazdu. Do Sieci należą tylko warsztaty, które spełniają wysokie wymagania techniczne i jakościowe. 

Wariant kosztorysowy (inaczej zwany gotówkowym lub wyceną) polega na tym, że w przypadku szkody odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń. Kosztorysy są oparte zwykle na podstawie cen części używanych, choć istnieje też możliwość (za niewielką opłatą) wykupienia opcji zniesienia amortyzacji części. 
 

Dzięki temu można dowolnie dysponować pieniędzmi z odszkodowania i samodzielnie wybrać warsztat, w którym chce się naprawić auto. To najczęściej najtańszy z wariantów ubezpieczenia AC.

Kiedy?

KIEDY CHRONI MNIE UBEZPIECZENIE AC?

- Zderzenie z innym pojazdem mechanicznym
- Kradzież samochodu
- Szkody spowodowane przez zwierzęta
- Uszkodzenia karoserii
- Zalanie samochodu lub spalenie w trakcie pożaru

- I wiele innych zdarzeń

Odmowa

KIEDY SPOTYKAMY SIĘ Z ODMOWĄ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

- brak ważnego badania technicznego pojazdu
- brak ważnego dowodu rejestracyjnego
- w momencie, w którym bez uzasadnionej przyczyny oddalisz się z miejsca wypadku lub kolizji
- gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających
- gdy zostawisz dowód rejestracyjny oraz kluczyki w samochodzie, który zostanie Ci skradziony

Zainteresowany/a?

Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą? Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!